SSS

Sıkça Sorulan Sorular

1. Lisansüstü program kaç senede tamamlanabiliyor?

Master programının ilk yıl ders alma ikinci yıl tez; toplam iki yılda bitmesi öneriliyor. En fazla üç yıla uzatılabiliyor. Doktora programının ise, ilk yıl ders alma; toplam dört yılda bitirilmesi öneriliyor.

2. Asistanlık (araştırma görevliliği) imkânı oluyor mu?

Bölümümüz, yalnızca kendi yüksek lisans öğrencileri arasından asistan alımı yapmaktadır. Bölümde asistan olarak işe başlayan öğrenciler, dahil oldukları programın sonuna kadar asistan olarak kalıyor. Dolayısıyla, bölümün asistanları mezun oldukça yerlerine yenileri istihdam ediliyor.

3. Programa devam ederken bir işte çalışılabiliyor mu? Dersler hangi saatlerde oluyor?

İlk yıl alınan dersler gündüz olduğu için öğrencilerimizin tam zamanlı (full-time) bir işte çalışmaları mümkün olmuyor. Fakat dersler haftada üç veya dört güne toplandığı için yarı zamanlı (part time) bir işe girmeleri mümkün.

4. Seçmeli dersler hangi bölümlerden alınabiliniyor?

Seçmeli dersler, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı bölümlerden alınabilir. Ayrıca danışmanın onayı alınarak 4 kodlu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü dersleri de alınabilir.

5. Başka bölümlerden gelen öğrencilere yönelik bir bilimsel hazırlık sunuluyor mu?

Bölümde bilimsel hazırlık ve benzeri bir uygulama yoktur. Ancak isteyen öğrenciler danışman onayıyla seçmeli derslerini 4 kodlu Siyaset Bilimi derslerinden alarak eksiklerini giderme yolunu seçebilirler.

6. Farklı bölümlerden gelen öğrenciler dezavantajlı oluyor mu?

Bölümde hem master/doktora öğrencisi olarak, hem de araştırma görevlisi olarak görev yapan, lisans eğitimini farklı alanlarda yapmış kimseler bulunmaktadır. Bu konu, öğrencinin kendini, kabul öncesi ve dersler başladıktan sonra nasıl hazırladığıyla ve bölümün beklentilerine nasıl cevap verdiğiyle yakından ilgilidir.

7. Mezun olanlar nerelerde çalışıyor?

Bölümümüze yüksek lisans öğrencisi olarak gelen kimselerin neredeyse tamamı akademik çalışmalarına devam etmek üzere gelecek planlarına yön vermektedir. Büyük ölçüde de çizdikleri hedeflere nail olabilmektedirler. Bunun dışında, mezunlarımız çeşitli kamu kurumlarında, özel sektörde ve sivil toplum örgütlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

8. Araştırma teklif yazısının formatı nedir?

Araştırma teklif yazısında temel olarak, ortaya bir soru konulması ve bu sorunun cevabını vermeye ilişkin yapılacak çalışmada hangi yazından yararlanılacağı, bu yazın içerisinde kuramsal olarak çalışmanın nereye oturduğu, hangi metodun kullanılacağı ve bu çalışmanın var olan yazına katkısı gibi hususlara dikkat edilmelidir.

9. Bilim sınavı nasıl oluyor? Nasıl hazırlanabilirim?

Bilim sınavına hazırlık için, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere giriş niteliği taşıyan kitaplardan yararlanılabilir. Öte yandan, dönemin güncel siyasi ve toplumsal olaylarının izlenmesi, en azından haberdar olunması adaylara önerilir.